Mobilne wsparcie w sytuacjach kryzysowych osób i rodzin będących w kryzysie

Przedmiotem zadania jest kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem mieszkańców Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w formie interwencji kryzysowej, a więc zespołu interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej będzie przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej w zadaniu udzielana będzie natychmiastowa specjalistyczna pomoc psychologiczna, oraz w zależności od potrzeb poradnictwo i wsparcie socjalne (nie obejmujące ustalania uprawnień do świadczeń) lub prawne.

Projekt realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 26 253 zł

Koordynator projektu:

Weronika Szewalje, e-mail:w.szewalje@federacjafosa.pl

tel.: 89 523 60 92, 503 466 700

plakat MPW