Projekt „Skuteczne Kluby Integracji Społecznej”

ZAPRASZAMY KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ROZWOJOWYM

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Skuteczne Kluby Integracji Społecznej”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej z województwa warmińsko – mazurskiego.

Zgłaszając się projektu należy zdeklarować udział w co najmniej 3 szkoleniach. Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się 2-3 osoby z jednej organizacji. Ilość miejsc jest ograniczona. Do udziału w szkoleniach premiowane będą te KIS, które zadeklarowały w 2022 r. swój udział w projekcie (Kluby Integracji Społecznej: w Pasymiu, Lubawie, Iławie, gminie wiejskiej Iława, w Srokowie, Kętrzynie, Pieckach, Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Bartoszycach i Olsztynie). Dodatkowo, przy analizie zgłoszeń bierzemy pod uwagę zajmowaną funkcję/stanowisko w organizacji i jej powiązanie z tematyką. Zależy nam, żeby zdobyta wiedza została wykorzystana jak najbardziej w rozwoju Państwa organizacji.

JAKA JEST OFERTA PROJEKTOWA?

Szkolenia - w ramach oferty odbędzie się 8 dwudniowych (16 godzin) wyjazdowych szkoleń. Zapewniamy nocleg, wyżywienie, doświadczonego trenera/trenerkę, mnóstwo wiedzy merytorycznej i pracy warsztatowej nastawionej na praktykę. Szkolenia będą prowadzone  w okresie sierpień - październik 2023 r. W większości będą odbywały się  w Olsztynie.

Tematy szkoleń jakie planujemy przeprowadzić to:

Sierpień:

  1. 17-18.08 2023r. „Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?”
  2. 31.08-01.09.2023 r. ”Coaching w pracy z uczestnikami projektu - umiejętności motywowania do działania i aktywności uczestników projektów.”

Wrzesień:

  1. „Rozwój i prowadzenie wolontariatu w tym wolontariatu na rzecz osób starszych ,wolontariat sąsiedzki. Metody pracy ze społecznościami wiejskimi.”
  2. „Metody wzmacniania do działania, praca grupowa na przykładzie gry Zarządzanie budżetem domowym.”
  3. „Komunikacja interpersonalna. Teoria i praktyka.”

Październik:

  1. „Motywacja do działania i wzmacniania pracowników KIS dla kadry pracowniczej.”
  2. Autoprezentacja oraz moderowanie spotkań. Mediacje i rozwiazywanie sytuacji konfliktowych.”
  3. „Metodyka aktywizacji zawodowej uczestników.”

Tematyka spotkań może zostać zmodyfikowana o zgłaszane potrzeby tematyczne, które w miarę możliwości będziemy uwzględniać.

Zapisy prowadzone będą sukcesywnie na pojedyncze szkolenia. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

Doradztwo i superwizja - W ramach projektu dla każdego KIS i CIS zapewniamy również około 15 godzin doradztwa specjalistycznego oraz  6 godzin superrewizji.  Obie formy wsparcia będą dostępne w okresie sierpień –grudzień 2023r..Forma tych form wsparcia zostanie dostosowana do potrzeb uczestników. Tematyka doradztwa uzależniona będzie od potrzeb pracowników KIS i CIS. Będzie to np. coaching, w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, rozwoju osobistego itd.

Spotkanie FORUM KIS - w ramach projektu przewidziane jest również spotkanie Forum KIS . Spotkanie w formule on-line Warmińsko-Mazurskiego Forum Klubów Integracji Społecznej. Będzie to jedyne w regionie spotkanie dedykowane wyłącznie tematyce KIS. Posłuży wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk działań KIS –i nowym i innowacyjnym metodom pracy z uczestnikami, trendami w polityce społecznej i wypracowaniu ścieżki opracowywania przez Forum stanowisk w różnych sprawach dotyczących lokalnych i regionalnych polityk społecznych. Podczas spotkania odbędzie się łącznie 3 godziny prelekcji i dyskusji.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zainteresowane KISy i CISy mogą zgłaszać się do udziału w projekcie z pomocą formularza zgłoszeniowego on-line link do rejestracji.

Zapisy do udziału w projekcie zbieramy do 7.07.2023 r.

Zapisy na pojedyncze szkolenia do KIS i CIS zakwalifikowanych do udziału w projekcie będą prowadzone sukcesywnie najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczoną datą. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

Zapisy prowadzone będą sukcesywnie na pojedyncze szkolenia. Zapisy odbywać się będą wyłącznie on-line za pomocą formularza udostępnianego przy opisie każdego szkolenia.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z koordynatorką Elżbietą Puchalską: e.puchalska@federacjafosa.pl, tel. 89 523 60 92, 887 187 009

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. B. Linki 3/4 (IV piętro).

PLAKAT - Skuteczne Kluby Integracji Społecznej