Senior Worths: Godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!

Projekt pt. „Senior Worths: Godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!” jest realizowany w okresie od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania stanowią kontynuację dotychczasowych, konsekwentnych działań Federacji FOSa zmierzających do wzmocnienia udziału osób starszych w życiu publicznym.

Projekt odpowiada na sytuację gwałtownego wzrostu osób i rodzin, w których pojawia się starsza osoba  niesamodzielna lub pokrzywdzona. Liczba osób starszych i rodzin, które zwracają się po pomoc do Rzecznika Praw Osób starszych w ostatnim czasie zwiększyła się trzykrotnie. Rodziny i ich członkowie nie znają swoich praw, nie wiedzą jak i gdzie szukać wsparcia a działający na zasadach wolontariatu rzecznik nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby.

Celem projektu jest promowanie praw podstawowych poprzez zwiększenie wiedzy co najmniej 30 przedstawicieli rad seniorów oraz innych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie Karty Praw Podstawowych.

Bezpośredni odbiorcy projektu to:

  • seniorzy potrzebujący wsparcia i ich rodziny (30 osób) – osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, np. zostali oszukani, nie wiedzą jak uzyskać świadczenie, czy do kogo zwrócić się w wypadku nieodpowiedniego traktowania przez personel medyczny czy socjalny, jak bronić swoich praw itp.,
  • przedstawiciele rad seniorów z województwa warmińsko – mazurskiego (co najmniej 30 osób) – członkowie/inie gminnych rad seniorów zyskają wiedzę o Karcie Praw Podstawowych UE,
  • mieszkanki i mieszkańcy województwa warmińsko – mazurskiego – odbiorcy kampanii społecznej i działań promocyjnych, dzięki działaniom w ramach projektu dowiedzą się o Karcie Praw Podstawowych UE, miejscach gdzie uzyskać pomoc - 1000 osób

Działania, które zostaną zrealizowane to:

  • bezpośrednie wsparcie Rzeczników Praw Osób Starszych i doradcy kluczowego (60 osób) w zakresie praw przysługujących osobom starszym, niesamodzielnym i ich opiekunom,
  • 36 godzin wsparcia specjalistycznego, m.in. prawnego, psychologicznego itp.,
  • 32-godzinne spotkania on line dotyczące Karty Praw Podstawowych UE i jej znaczenia dla osób starszych jak również praw krajowych w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, pomocy społecznej,
  • 6 warsztatów z radami seniorów z województwa warmińsko-mazurskiego aby wyposażyć ich w wiedzę o Karcie Praw Podstawowych UE,
  • 2 spotkania otwarte z rzecznikiem dla uczestników projektu oraz dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na temat Karty Praw Podstawowych UE w kontekście praw seniorów.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „– Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.

Wartość dofinansowania: 7 999,99 €

Chcesz zgłosić swój udział w projekcie albo dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń pod nr tel. 89 523 60 92 lub 799 099 862 lub napisz: e.rodziewicz@federacjafosa.pl

Koordynatorka projektu: Edyta Rodziewicz