Skuteczna Rada Seniorów

Projekt pt. „Skuteczna Rada Seniorów” jest realizowany w okresie 1.05.2023 r. do 31.12.2023 r. przez Federację FOSa.

Podejmowane w projekcie działania obejmują szkoleniowe i eksperckie wsparcie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostałych rad seniorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Bezpośredni odbiorcy projektu to członkowie Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz pozostali członkowie rad seniorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

W wyniku podjętych działań odbędzie się ośmiogodzinne spotkanie grupy roboczej. Powstanie standard działania członka Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odbędzie się 16 godzin szkoleń dla 30 osób. Odbędą się również cztery trzygodzinne szkolenia dla członków rad seniorów dla 10-12 osób. Rady otrzymają 30 godzin wsparcia ekspertów. Członkowie rad seniorów, w tym szczególnie Społecznej Rady Seniorów otrzymają wsparcie mobilności. Ukaże się 400 egzemplarzy pisma Generacja.

Projekt sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Wartość dofinansowania: 14560,00 zł. Całkowity koszt projektu: 19700,00 zł.

Koordynator projektu: Milena Jędrzejewska, m.jedrzejewska@federacjafosa.pl, 89 523-60-92