Stawiamy na seniorów

Stawiamy na seniorów

Dla kogo jest projekt?

Projekt adresowany do osób 60+, mieszkańców całego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym oraz budowanie pozytywnego wizerunku, co najmniej 140 osób starszych, z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, w ciągu 8 miesięcy. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania: działalność Rzecznika Praw Osób Starszych oraz jego zastępcy w Orzyszu, wydanie kolejnego już numeru Magazynu Środowisk Osób Starszych "Generacja" oraz przeprowadzenie 4 wykładów/spotkań z rzecznikami by nagłośnić ich działania.

Projekt wpisuje się w Cel Strategiczny nr 2 „Polityki senioralnej województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2014- 2020” brzmiący: „Zwiększenie aktywnego udziału osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.”

Projekt jest realizowany w okresie 4.05-31.12.2020 i finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.

Wartość projektu – 16 000 złotych

Koordynator projektu: Michał Kupisz
e-mail: m.kupisz@federacjafosa.pl

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie