“Strażnicy Pamięci” – kontynuacja

Z początkiem 2024 roku Federacja FOSa realizuje kolejną edycję projektu pt „Strażnicy Pamięci” finansowanego przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (oddział w Olsztynie i koło w Iławie), Związkiem Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, koło w Iławie), Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (koło w Iławie) samorządów: Miasto Olsztyn, Miasto Iława, Gmina Iława Starostwo Powiatowe w Iławie oraz podległych im jednostek, a także licznych organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenie Przystań w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie, Spółdzielnia Socjalna Humanus w Olsztynie z udziałem również Planetarium Olsztyńskiego.

Projekt adresowany jest do ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy, kilkunastu osób, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy. W ramach projektu zaplanowano kilkadziesiąt spotkań, imprez kulturalnych, uroczyste obchodzenie urodzin „200 lat” i pomoc „przyjaznych sąsiadek”, które jako wolontariuszki FOSy, sędziwym seniorom/seniorkom służą pomocą w załatwianiu codziennych spraw.

Program będzie kontynuowany przez kolejne 24 miesiące, do grudnia 2025r.