W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy

Федерація соціальних організацій Вармінсько-Мазурського воєводства FOSa реалізовує завдання проєкту «Дорогою до діяльності – заходи, що сприяють професійній активізації людей з інвалідністю – біженців з України». Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje zadanie pt.  „W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy”.

Для кого створений цей проект?

Do kogo skierowany jest projekt?

Проект створений для принаймні п'ятнадцяти осіб з неповносправністю/ неповносправностями - військових біженців віком від 15 до 64 років, які проживають на території міста Ольштин, а також на території повіту Ольштинського. Projekt skierowany jest do co najmniej 15 osób z niepełnosprawnością/niepełnosprawnościami (uchodźczyń/ów wojennych), w wieku 15-64 lata, zamieszkujących teren miasta Olsztyna (miasto na prawach powiatu) oraz powiat olsztyński.

Яка мета проєкту та основні заходи?

Jaki jest cel projektu i jakie obejmuje działania?

Головна мета проєкту – професійна активізація людей з інвалідністю, завдяки комплексній підтримці під час циклу консультування:

  • професійного,
  • спеціалізованого,
  • зустрічей у рамках JOBфірми (інноваційні програми соціальної та професійної активізації),
  • tренінговий центр підтримки.

Також є можливість співпраці членів родин людей з інвалідністю, опікунів, персоналу та волонтерів, які задіяні в процесі професійної реабілітації, чи людей, які співпрацюють з людьми з інвалідністю в рамках проведення тренінгів.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością / niepełnosprawnościami poprzez kompleksowe wsparcie w postaci cyklu poradnictwa:

  • zawodowego,
  • specjalistycznego,
  • spotkań w ramach JOBfirmy (innowacyjny program aktywizacji społecznej i zawodowej),
  • treningowego centrum wsparcia.

W ramach zadania oferowane jest także wsparcie członków rodzin osób z niepełnosprawnością /niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację szkoleń/warsztatów.

Який термін реалізації завдання проєкту?

Jaki jest termin realizacji zadania?

Реалізація завдання триває з 01.09.2023 до 31.12.2023 року. Zadanie realizowane w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r.

Участь у проєкті безкоштовна!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Завдання проєкту «Дорогою до діяльності – заходи, що сприяють професійній активізації людей з інвалідністю – біженців з України» фінансують із фондів PFRON, у рамках модуля ІІІ програми «Допомога громадянам України з інвалідністю». Zadanie pt. „W drodze do aktywności – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – uchodźców z Ukrainy” jest finansowane ze środków PFRON, w ramach modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Ви хочете взяти участь у проєкті або дізнатися більше інформації?

Chcesz zgłosić swój udział w projekcie, albo dowiedzieć się więcej?

Зателефонуйте за номерами: 799 099 862, 89 523 60 92 або напишіть: n.preilowska@federacjafosa.pl. Zadzwoń pod nr tel. 799 099 862, 89 523 60 92  lub napisz: n.preilowska@federacjafosa.pl
 

Координаторка проєкту: Наталія Преіловська

 

Koordynator projektu: Natalia Preilowska