W DRODZE DO AKTYWNOŚCI. Wsparcie realizacji usług poradniczych Federacji FOSa

Projekt pt. „W DRODZE DO AKTYWNOŚCI. Wsparcie realizacji usług poradniczych Federacji FOSa” jest realizowany w okresie 01.11.2022 r. do 31.12.2023 r. przez Federację FOSa.

Projekt skierowany jest do co najmniej 60 osób w wieku 15-64 lat, w tym osób co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością, i co najmniej 5 uchodźców z Ukrainy zamieszkujących teren miasta Olsztyna oraz gmin ościennych: Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i wiejsko-miejskiej Barczewo, osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujących  poprzez kompleksowe wsparcie w postaci cyklu poradnictwa - zawodowego, specjalistycznego, JOBfirmy i treningowego centrum wsparcia.

Efekty projekty:

  • 40 wypracowanych indywidualnych planów działania
  • 100 godzin poradnictwa specjalistycznego
  • 40 osób objętych wsparcie doradcy zawodowego
  • 3 edycje JOBfirmy, w tym jedna dedykowana uchodźcom z Ukrainy
  • 12 osób, które ukończyły kursy zawodowe, szkolenia zawodowe
  • 7 sesji treningowych
  • co najmniej 40 osób, które zwiększyły aktywność
  • co najmniej 7 osób, które podjęły zatrudnienie.

Wartość dofinansowania: 279 162,00 zł.

Koordynator projektu:

Marta Liberadzka, e-mail: m.liberadzka@federacjafosa.pl
Natalia Preilowska, e-mail: (n.preilowska@federacjafosa.pl)
tel.: 89 523 60 92, 503 466 700

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2022 - 2033.