„Wkręć się z nami w wolontariat! Wsparcie organizacji wolontariatu w Federacji FOSa”

Celem projektu jest wsparcie rozwoju Centrum Wolontariatu Federacji FOSa poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat. Będziemy realizować niniejszy cel poprzez zatrudnienie koordynatorów wolontariatu oraz opracowanie i wprowadzenie w życie Planu Rozwoju Wolontariatu Federacji FOSa.

Aby dodatkowo wzmocnić jakość działań koordynatorów zapewnimy im wsparcie mentorskie oraz tutoring ze strony ekspertów z zakresu organizacji wolontariatu. Wprowadzonych zostanie szereg usprawnień z zakresu organizacji współpracy z wolontariuszami, komunikacją z nimi oraz wypracowany zostanie mechanizm motywacyjny z wykorzystaniem nagród dla najaktywniejszych wolontariuszy czy minigrantów na realizacje autorskich pomysłów.

Efektami realizacji działań projektowych będą:

 • co najmniej 4500 h pracy wolontariackiej rocznie
 • pozyskanie co najmniej 100 nowych wolontariuszy
 • pozyskanie co najmniej 40 stałych wolontariuszy
 • 1 opracowany plan rozwoju wolontariatu w Federacji FOSa
 • co najmniej 120 godz. tutoringu dla koordynatorów wolontariatu
 • co najmniej 12 minigrantów dla wolontariuszy

Zmiany, które nastąpią u min. 100 uczestników projektu to m.in:

 • wzrost poziomu aktywności społecznej i społecznego zaangażowania
 • wzrost poziomu empatii i gotowości do wspierania innych osób, w tym osób starszych i zależnych
 • wzrost poziomu umiejętności dostrzegania i diagnozowania problemów społecznych
 • wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych
 • wzmocnienie więzi społecznych pomiędzy uczestnikami projektu
 • wzmocnienie kompetencji w zakresie realizacji projektów poprzez samodzielne realizację mikrograntów

Projekt jest sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”

Okres realizacji: od 01.09.2023 do 31.08.2026

Wartość dofinansowania: 325 150,00 zł

Koordynator projektu: Natalia Preilowska e-mail: n.preilowska@federacjafosa.pl,  telefon kontaktowy: 89 523-60-92, 503 466 700