Raport z badań: „Społeczne aspekty wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko – mazurskim”

Od kilku lat Federacja FOSa z wielką uważnością przygląda się tematowi wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim. Konsekwencje tego problemu uwidaczniają się szczególnie w sferze społecznej, co obserwujemy w naszych wieloletnich działaniach, prowadzonych w rożnych środowiskach na Warmii i Mazurach.

W 2022 roku w ramach działalności think tanka przy Federacji FOSa rozpoczęliśmy badania tej kwestii społecznej. Przygotowany przez nas raport, to pokłosie tychże badań.

Badaniem objęci zostali mieszkańcy, w tym również przedstawiciele samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych warmińsko-mazurskich miejscowości doświadczających wykluczenia komunikacyjnego.

Dzięki zamysłowi badawczemu udało się uzyskać interesujące dane i opracować wnioski oraz rekomendacje, którymi chcielibyśmy podzielić w poniższym raporcie:

Społeczne aspekty wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko – mazurskim_raport z badań