Regionalna Platforma Usług Społecznych

Regionalna Platforma Usług Społecznych (RPUS), to stworzona przez Federację FOSa przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze szeroko pojętych usług społecznych, jak również innych istotnych dla społeczeństwa tematów wynikających z bieżącej sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim.

Powstała ona w odpowiedzi na potrzeby społeczności skupionych w Federacji FOSa – organizacji członkowskich oraz organizacji, instytucji i innych podmiotów współpracujących z FOSą.

Funkcjonowanie RPUS w woj. warmińsko-mazurskim związane było z rozpoczęciem w 2015 roku, przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prac nad społecznym gremium eksperckim – Ogólnopolską Platformą Usług Społecznych, w której partnerem władz publicznych jest m.in. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Federacja FOSa jako członek WRZOS, w odpowiedzi na te działania stworzyła Regionalną Platformę Usług Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim.

Mamy przekonanie, że dzięki działaniom Platformy możliwa jest bardziej skuteczna zmiana społeczna. Jest to możliwe poprzez solidne przygotowanie i zrozumienie, w jakim kierunku powinna ona podążać – na poziomie tak krajowym, jak i regionalnym, a ułatwić to mogą rzeczowe dyskusje dotyczące między innymi tematyki usług społecznych.

Regionalna Platforma Usług Społecznych to spotkania, debaty, konsultacje dokumentów programowych, opracowania ekspertyz oraz rekomendacji, a także konkretne stanowisko określające kierunki zaangażowania na rzecz rozwoju usług społecznych w województwie warmińsko-mazurskim.