Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych – pomoc i wsparcie


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Jeśli jesteś seniorem lub opiekujesz się osobą starszą i potrzebujesz:

 • wsparcia specjalistów w zakresie informacji i edukacji w postępowaniu z osobą starszą oraz stałego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i osobistych,
 • interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • wsparcia w nabywaniu i utrwalaniu kompetencji społecznych,
 • nie masz z kim porozmawiać o swoich problemach,
 • chcesz wyjść z domu, spędzić czas z innymi dorosłymi o podobnych problemach,
 • bezpłatnych spotkań  z psychologiem, prawnikiem lub innymi specjalistami

to nasz Projekt jest dla Ciebie i Twojej rodziny!

Co oferujemy seniorom i członkom ich rodzin?

 • wsparcie Rzecznika praw osób starszych;
 • wsparcie doradcy kluczowego – który udziela uczestnikom informacji o dostępnych formach wsparcia,  firmach i opiekunkach/opiekunach prywatnych i publicznych świadczących usługi opiekuńcze, o możliwości skorzystania z usług rehabilitacyjnych, wypożyczalniach sprzętu rehabilitacyjnego itp.;
 • pomoc koordynatora wsparcia – który w sposób  zindywidualizowany wspiera Twoją rodzinę w prowadzeniu spraw związanych z opieką nad osobą zależną, wypełnianiu niezbędnych dokumentów, umawianiu wizyt lekarskich, ubieganiu się o rehabilitację osób zależnych, kontaktach z placówkami medycznymi i opiekuńczymi oraz pomocą społeczną i organizacjami pomocowymi, kontakcie ze specjalistami;
 • wsparcie wolontariuszy – takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspieranie rodziny z osobą zależną w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi i osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).
 • Seniorom i rodzinom objętym wsparciem udzielane jest poradnictwo specjalistyczne:  prawne, mediacyjne, profilaktyka zdrowia, poradnictwo rodzinne, umiejętności opiekuńcze i pielęgnacyjne, higiena i zdrowe żywienie, gospodarowanie budżetem oraz inne, w zależności od potrzeb Uczestników.

Zapraszamy też do prowadzonych min. przez psychologa grup samopomocowych i grup wsparcia, które pomogą uporać się ze stresem, ale też poznać nowych ludzi, spędzić czas w miłym gronie.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Co daje udział w projekcie?

 • poprawę sytuacji rodzinnej,
 • ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem,
 • pracę z profesjonalistami, ekspertami w swoich dziedzinach (między innymi prawnikami, pielęgniarkami, dietetykami, gerontologami),
 • zwiększenie dostępności osób zależnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia,
 • podniesienie kompetencji środowisk osób zależnych we wszystkich sferach funkcjonowania (min. w zakresie praw osób zależnych, umiejętności opieki nad osobą zależną i in.),
 • integrację rodziny

Kontakt:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a, ul. Bogumiła Linki ¾ (4 piętro), 10-535 Olsztyn
Tel. +48 799 099 862

Osoby do kontaktu:

Aneta Fabisiak-Hill – koordynatorka projektu

Monika Michniewicz – doradca kluczowy

e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG

w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny