“Regionalnie Aktywni”

W dniach 23-24 marca przedstawicielki i przedstawiciele federacji FOSa przebywali w Gdańsku na forum sieciującym „Regionalnie Aktywni”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, ale też samorząd lokalny czy współpracujące z trzecim sektorem instytucje. W panelu “Czy capacity może nie straszyć. Dyskusja o wzmacnianiu organizacji społecznych jako instytucji oraz ludzi w niej pracujących” o doświadczeniach FOSy mówiła Monika Michniewicz . Obecni na Forum byli również reprezentanci naszych organizacji członkowskich.
Rozmawialiśmy o tym, jak skutecznie wzmacniać organizacje pozarządowe i jak szukać najlepszych możliwości działania, m.in. w kontekście zbliżających się wyborów: przyglądamy się tematom rzecznictwa, monitoringu, jak wykorzystać wybory na rzecz własnych celów statutowych. Wydarzenie było elementem działań mających na celu sieciowanie w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora. Oprócz nawiązywania kontaktów podczas spotkań sieciujących dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, inspirowaliśmy nawzajem do dalszych działań i wspólnie zastanawialiśmy się jak stawiać czoła różnym wyzwaniom.
Partnerem merytorycznym wydarzenia była sieć Sieć Obywatelska – Watchdog Polska.

Relacja fotograficzna.