Rekrutacja! Regionalna Strefa Pomocy

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 17 lat podejmuje wiele działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z nich jest utworzona w zeszłym roku Regionalna Strefa Pomocy na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin, w której wsparcie rodzin a także samotnych osób starszych w sposób kompleksowy opieramy na trzech filarach: informacji, edukacji i towarzyszeniu. Strefa jest stałym miejscem wsparcia, współpracującym z jednostkami służby zdrowia, pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi czy działającymi w tym obszarze firmami. Działanie to jest niezwykle istotne w kontekście zmian demograficznych i skokowego wzrostu liczby osób starszych w naszych społecznościach. Dotąd opieką objęliśmy ponad 80 rodzin z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

W ramach rozpoczętego właśnie projektu „Regionalna Strefa Pomocy” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, w okresie 22 miesięcy opieką obejmiemy 100 osób, m. in. mieszkańców Olsztyna i powiatów ościennych, zwiększając im dostęp do usług społecznych.

Wsparcie przewidziane w projekcie to:

  • usługi specjalistów, w tym w miejscu zamieszkania (doradca kluczowy, opiekun rodzin, psycholog, prawnik, dietetyk, fizjoterapeuta czy pielęgniarka),
  • wsparcie wolontariuszy,
  • warsztaty opieki nad osobami niesamodzielnymi prowadzone w specjalnie wyposażonym pokoju treningowym,
  • warsztaty prowadzone przez Rzecznika Osób Starszych w zakresie praw osób niesamodzielnych i ich skutecznego egzekwowania,
  • warsztaty relaksacji i redukcji stresu, opieka wytchnieniowa.

Kontakt z koordynatorkami projektu: p. Edyta Rodziewicz, p. Monika Michniewicz
tel. 89 523 60 92 lub 799 099 862
e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl

Formularz udziału w projekcie – Regionalna Strefa Pomocy