Rozeznanie cenowe na organizację dwudniowego spotkania

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego rozeznania cenowego rynku na realizację usługi organizacji DWUDNIOWEGO SPOTKANIA (w tym: wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej, zapewnienia sali konferencyjnej, sal na spotkania w grupach) realizowanego w ramach operacji pn. Dobre miejsca. Wymiana wiedzy w tematyce rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami prowadzącymi świetlice wiejskie i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje szczegółowe znajdują się w załączniku.

rozeznanie DWUDNIOWE SPOTKANIE logo c-B