Rozeznanie cenowe na usługę organizacji zjazdu szkoleniowego

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego rozeznania cenowego rynku na usługę organizacji zjazdu szkoleniowego/zjazdów szkoleniowych (w tym: wykonanie usługi hotelarskiej, gastronomicznej, zapewnienia sali szkoleniowej) w ramach Szkoły Wymiany Wiedzy i Doświadczeń, realizowanej w ramach operacji pn. Dobre miejsca. Wymiana wiedzy w tematyce rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami prowadzącymi świetlice wiejskie.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacje szczegółowe znajdują się w załącznikach

1. rozeznanie zjazd szkoleniowy 1.1. logo c-b

2. rozeznanie zjazd szkoleniowy 1.2. logo c-b

3. rozeznanie zjazd szkoleniowy 1.3. logo c-b

4. rozeznanie zjazd szkoleniowy 1.4. logo c-b