Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny

Szanowni Państwo,
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć w terminie do 16.03.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn.

Osoby przyjmujące oferty: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– pocztą/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny