Rozeznanie rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”

Federacja FOSa prowadzi rozeznanie rynku rynku na świadczenie usługi doradcy walidacyjnego w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy walidacyjnego (125 godzin), którego zadaniem będzie wspieranie uczestników wsparcia na etapie identyfikowania i dokumentowania ich efektów uczenia się w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”.

Szczegóły znajdują się w załączniku.

Zakres działań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi doradcy walidacyjnego to wspieranie uczestników wsparcia na etapie identyfikowania i dokumentowania efektów ich uczenia się.

Oferty należy złożyć w terminie do 04.05.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem “ŻYROSKOP” – doradca walidacyjny
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca ofertę: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– poczta/kurierem na adres biura FOSa – liczy się data wpływu.

„ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” to projekt FOSy, uzyskany w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozeznanie rynku – doradca walidacyjny nr 2