Rozeznanie rynku na świadczenie usługi nauczyciela IT

Federacja FOSa prowadzi rozeznanie rynku na świadczenie usługi nauczyciela IT w ramach grantu „ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”
Celem oferty jest świadczenie usługi nauczyciela IT, którego zadaniem będzie wyposażenie uczestników wsparcia w wiedzę i umiejętności z zakresu IT i wykorzystania technologii cyfrowej w ramach grantu. (szczegóły w załączniku)
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2021 r. do godz. 12:00 w formie:
– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – nauczyciel IT
– osobiście w biurze Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoby przyjmujące oferty: Katarzyna Charkowska-Giedrys
– pocztą/kurierem na aOferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.04.2021 r. do godz. 12:00 w formie: – elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: biuro@federacjafosa.pl z dopiskiem „ŻYROSKOP” – nauczyciel IT

„ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych”  to projekt FOSy, uzyskany w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozeznanie rynku – nauczyciel IT