Rozeznanie rynku na usługę z zakresu SOCJOTERAPII dla uczestników/uczestniczek (dzieci i młodzieży) projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozeznanie rynku na usługę z zakresu SOCJOTERAPII dla uczestników/uczestniczek (dzieci i młodzieży) projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania:  1/2022/RR/RUSDiG

Data rozpoczęcia procedury: 13.09.2022 r.

Realizator projektu: Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ul. Linki 3/4, 10-534 Olsztyn; telefon: 739 250 621;  e-mail: biuro@federacjafosa.pl; adres strony internetowej: https://www.federacjafosa.pl/

 1. Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi SOCJOTERAPII dla uczestników/uczestniczek (dzieci i młodzieży) projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”
w następującym zakresie:

 • prowadzenie grupowej pomocy psycho-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie pracy korekcyjno-wychowawczej i profilaktyki wychowawczej;
 • prowadzenie ćwiczeń mających na celu odreagowanie agresji i nagromadzonych w dzieciach
  i młodzieży emocji;
 • wyładowanie stresu;
 • interweniowanie w sytuacjach kryzysowych i udzielanie wsparcia.

Łączna suma godzin socjoterapii nie przekroczy 192 godzin.

 1. Miejsce realizacji usługi:

Gmina Gietrzwałd, miejscowość Łęguty.

 1. Okres realizacji usługi: od 01.09.2022 do 30.06.2023 r. Osoba wskazana przez Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminie zlecenia.
 2. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę:
 • wykształcenie wyższe – psychologiczne lub pedagogiczne,
 • uprawnienia socjoterapeuty;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą,
 • uprawnienia pedagogiczne
 1. Zawartość oferty:

Formularz oferty (Załącznik nr 1)

Ewentualne pełnomocnictwa

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia  16.09.2022 r. w formie:

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: a.ksiazak@federacjafosa.pl

– osobiście w biurze Federacji FOSA,  ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn.

Osoba przyjmująca oferty: Anna Książak-Gregorczyk

zapytanie ofertowe SOCJO