Rozeznanie rynku – specjalista ds. diagnozy

Szanowni Państwo,
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa zaprasza Państwa do złożenia oferty na prowadzone postępowanie rozeznania rynku nr 1/20021/Ż na świadczenie usługi specjalisty ds. diagnozy w ramach grantu “ŻYROSKOP – wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych” uzyskanego w ramach projektu “SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach POWER współfinansowanego ze środków EFS.

Dokładne informacje znajdują się w załączniku.

Oferty należy złożyć w terminie do 25.01.2021 r. do godz. 12:00 osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Federacji FOSa, ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn. Osoba przyjmująca ofertę: Katarzyna Charkowska-Giedrys. Liczy się data wpływu do Biura FOSa.

Rozeznanie rynku – specjalista ds. diagnozy 1_2021_Ż