Rozmowa daje wytchnienie

W ramach projektu „Regionalna Strefa Pomocy” regularnie organizowane są samopomocowe grupy wsparcia dla uczestników, którzy z różnych powodów potrzebują wytchnienia, wysłuchania i podzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami w byciu opiekunem lub osobą samotną.
Uczestnicy o podobnych problemach w sferze psychicznej i społecznej pomagają sobie nawzajem, są aktywni na tyle na ile pozwalają im możliwości.
Dzięki spotkaniom mają okazję zwiększyć swoje umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, uczą się oswajać z lękiem i obawami przed podejmowaniem decyzji jak również zapobiegają własnej izolacji poprzez kontakt z innymi ludźmi.
Ważną pomocą w radzeniu sobie w tych przypadkach, są spotkania grup wsparcia, prowadzone przez psychologa, podczas których uczestnicy aktywnie spędzają czas, omawiają bieżące problemy, zdobywają umiejętności komunikacyjne a także poznają praktyczne metody radzenia sobie ze stresem, który dość często towarzyszy im podczas opieki nad osobą niesamodzielną.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG