Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd

Projekt, który zintegruje społeczność

Federacja FOSa od stycznia 2020 roku rozpoczęła realizację projektu „Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”. W czterech miejscowościach świetlice będą otwarte dla mieszkańców pięć dni w tygodniu. W gminie Dywity dzięki projektowi w ten sposób będą działać placówki w Tuławkach i Sętalu.

– Federacja FOSa tworzy nowe standardy świetlicy wiejskiej jako profesjonalnego miejsca pracy z dziećmi i młodzieżą. Buduje też koalicję organizacji i samorządów, która jest zaangażowana w zmiany w ich funkcjonowaniu – mówi Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. – Szkoli również pracowników świetlic, a także tworzy ich pozytywny wizerunek. Federacja FOSa wspiera również świetlice poprzez akcję – Dobre Miejsca, dzięki której organizowana jest m.in. zbiórka materiałów plastycznych, które będą potem wykorzystane w świetlicach w województwie warmińsko-mazurskim.

Celem projektu Federacji FOSa jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 170 osób – 100 kobiet oraz 70 mężczyzn z gmin Dywity i Gietrzwałd. Wsparcie w projekcie obejmie m.in. poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologa, pracę socjalną, warsztaty zdrowego żywienia, wizerunku, savoir vivre’u oraz animację. Jednym z założeń projektu jest poprawa funkcjonowania świetlic w Tuławkach i Sętalu w gminie Dywity oraz w Biesalu i Łęgutach w gminie Gietrzwałd. W świetlicach mają spotykać się nie tylko dzieci i młodzież, ale również całe rodziny. Świetlice będą otwarte dla lokalnej społeczności pięć dni w tygodniu przez cztery godziny. Aktywna działalność świetlic ma przynieść efekty nie tylko w postaci integracji rodzin, ale również wprowadzić zmiany w środowisku lokalnym, w tym zachęcić do zaangażowania się mieszkańców w życie swoich społeczności i podejmowania działań na jej rzecz. Ma również przez pięć dni w tygodniu prowadzić m.in. program rozwojowy i edukacyjny dla m.in. dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem.

Projekt ma charakter testowy, a wypracowane i przetestowane nowe standardy funkcjonowania świetlic, jak mają nadzieję autorzy projektu z Federacji FOSa, mogłyby zafunkcjonować w szerszej skali w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich.

Projekt zakończy się w 2022 roku.

REGULAMIN REKRUTACJI

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy-1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika korzystanie z pomocy społecznej

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika członek gospodarstwa domowego sprawującego opieka nad osobą z niepełnosprawnością

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika bezdomność, wykluczenie z dostępu do mieszkań

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika inne

Załącznik nr 7 – Informacja o rezygnacji z uczestnictwa