Ruszyła Szkoła Liderów Środowisk Seniorskich

Pierwsze spotkania w ramach Szkoły Liderów Środowisk Seniorskich za nami. W dniach 25-26 października 2023 r.  grupa 10 zaangażowanych społecznie liderów/przedstawicieli swoich środowisk z Działdowa, Braniewa, Reszla, Tolkmicka, Elbląga i Jedwabna, uczestniczyła w warsztatach dotyczących umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych.

W spotkaniu dużą rolę odegrały osobiste doświadczenia uczestniczek i uczestników z pracy liderskiej we własnych środowiskach, które stały się  platformą wymiany dobrych praktyk i poligonem doświadczalnym w budowania strategii rozwiazywania konfliktów, problemów i przeciwności, które bardzo często zdarzają się  w życiu osób pełniących funkcje zarządcze w radach, grupach i organizacjach.

Warsztaty przeprowadziła Aneta Fabisiak-Hill – animatorka, pedagożka, absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego, mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Szkoły Liderów za aktywny udział i zaangażowanie podczas warsztatów. Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że warto wspierać środowiska 60+ i wymieniać się doświadczeniami pomiędzy przedstawicielami różnych rad seniorów i innych organizacji, którym zależy na partycypacji seniorów w życiu publicznym.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor, Pani Adriannie Walendziak oraz pracownikom Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za pomoc w organizacji warsztatów
i użyczenie sali, na której odbywało się spotkanie.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanego  ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.