Safe Help


Federacja FOSa jest partnerem projektu, w którym biorą udział m.in. wolontariusze, którzy z nami współpracują. Safe Help tworzy olsztyńska młodzież, która edukuje na temat pierwszej pomocy.

„Safe Help” jest projektem, który powstał jako jedno z przedsięwzięć olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Prowadzą warsztaty, prelekcje i organizują akcje społeczne. Dzięki IV LO dysponują profesjonalnymi fantomami do nauki pierwszej pomocy, m.in. zasad resuscytacji. Liderką projektu jest Edyta Wasiela, na co dzień wiceprzewodnicząca samorządu uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, ratownik WOPR.
— Zauważyłam, że większość młodych ludzi nie wie, jak pomóc drugiemu człowiekowi w sytuacjach zagrażających życiu. Dlatego powstał projekt „Safe Help”, dzięki któremu chcemy w praktyczny sposób trafić z wiedzą na ten temat do osób w różnym wieku. Kiedy uczymy poprawnego wykonywania pierwszej pomocy dzieci z klas 1-3 i 4-8 szkoły podstawowej, mają szansę mieć umiejętność udzielania pierwszej pomocy już od najmłodszych lat – podkreśla liderka.
Obecnie przeszkolili już ponad 800 dzieci i wciąż planują kolejne akcje. Jedna z nich odbyła się 11 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim.
W projekcie „Safe Help” biorą udział uczniowie IV LO, ale nie tylko. Oliwier Sowa uczy się w drugiej klasie technikum Zespołu Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego w Olsztynie, wolontariuszem Federacji FOSa. Kolejny członek zespołu – Maksym Honcharuk, przewodniczący samorządu uczniowskiego IV LO, mówi o sobie, że jest młodym działaczem społecznym. Jest również stypendystą Our Future Foundation, która docenia zdolną młodzież.
Konrad Zacharski, kolejny członek „Safe Help”, udziela się w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jest działaczem społecznym, skupia się m.in. na zagadnieniach związanych ze zdrowiem psychicznym.
Mówią: połączyło nas pomaganie.
Dziś projekt „Safe Help” zdobywa nowych partnerów; jest wśród nich m.in. Daniel Połomski, który jest ratownikiem WOPR oraz członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu. Wśród partnerów są Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Federacja FOSa.
Projekt wykracza poza granice Olsztyna. Kolejny ich partner to Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Olsztynie. W ramach programu „Aktywni Błękitni” i współpracy powstało największe wydarzenie edukacyjne na Warmii i Mazurach „Aktywni Błękitni Witają Wiosnę”. Organizatorem tego wydarzenia jest Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie w Olsztynie oraz burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski.
Akcja startuje o godz. 10 w czwartek 21 marca w Lidzbarku Warmińskim nad Łyną. To będzie przedsięwzięcie, które połączy solidną dawkę wiedzy o pierwszej pomocy z ciekawym spędzeniem wolnego czasu. Udział jest bezpłatny.