Wspieramy środowiska seniorskie. Zgłoś się!

 

Federacja FOSa realizująca projekt „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” zaprasza Państwa do przystąpienia do konkursu o wsparcie w następujących obszarach:

  1. tworzenie i powołanie nowych Rad Seniorów
  2. funkcjonowanie istniejących Rad Seniorów
  3. wsparcie środowisk senioralnych w działaniach zmierzających do podniesienia stopnia ich partycypacji w życiu publicznym.

Uczestnicy otrzymają stałe wsparcie o charakterze informacyjnym, doradczym i eksperckim. Będą mieli także okazję uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach i konferencji.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie rola środowisk seniorskich. Promowane będzie pozytywny obraz osób starszych i ich zaangażowania na rzecz lokalnych społeczności. Nastąpi wzrost wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania Rad Seniorów oraz praw i obowiązków obywatelskich. Wsparcie otrzymają także istniejące Rady Seniorów (m.in. pomoc przy aktualizacji statutu, wypracowaniu planu działania czy przy wyborach nowej kadencji Rady). Wesprzemy także organizacje seniorskie, m.in. poprzez pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania, promocję, działania edukacyjne.

W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie załączonego formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 30.11.2023 r. do godziny 12.00 na adres: a.karczewska@federacjafosa.pl. Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać u koordynatorki projektu – Agnieszki Karczewskiej (a.karczewska@federacjafosa.pl) lub animatora Bartłomieja Głuszaka (b.gluszak@federacjafosa.pl), lub pod numerami tel. 89 523-60-92, 519-337-240.

Prosimy o uwzględnienie, że im wcześniejszej nastąpi zgłoszenie do konkursu projektu, tym większe szanse, że zostaną Państwo zakwalifikowani do udzielenia wsparcia.

 

Projekt „Aktywne rady seniorów na Warmii i Mazurach” współfinansowany jest z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

formularz zgłoszeniowy