Seniorzy w trzecim subregionie woj. warmińsko-mazurskiego mają swojego Rzecznika

Od czerwca 2023 r. Urszula Wolna, Zastępczyni Rzecznika Praw Osób Starszych (podregion elbląski), pełni dyżury w każdy czwartek w godz. 10-12 w budynku przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 

 

Podstawowe zadania Rzecznika Praw Osób Starszych to:

– obrona osób starszych przed złym traktowaniem przez m.in. służbę zdrowia, opiekę społeczną, urzędy,

– interwencja w przypadku łamania praw seniorów: oszustw, przemocy, wykluczenia, zaniedbania,

– walka z dyskryminacją ze względu na wiek i stereotypami krzywdzącymi osoby starsze.

W każdej z przykładowo wspomnianej wyżej oraz w innych sprawach osób starszych można zwrócić się do Rzecznika osobiście jak i pod nr telefonu – 601 694 717.

Urszula Wolna, Zastępczyni Rzecznika Praw Osób Starszych

Projekt finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny