Społeczne aspekty wykluczenia komunikacyjnego – konferencja.

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na konferencję, która odbędzie się w dniu 19.09.2023 r. Konferencja poświęcona zostanie prezentacji wyników badań dotyczących społecznych aspektów wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim.
Od kilku lat Federacja FOSa z wielką uważnością przygląda się tematowi wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim. Konsekwencje tego problemu uwidaczniają się szczególnie w sferze społecznej, co obserwujemy w naszych wieloletnich działaniach, prowadzonych w rożnych środowiskach na Warmii i Mazurach.
W 2022 roku w ramach działalności think tanka przy Federacji FOSa rozpoczęliśmy badania tej kwestii społecznej. Przygotowany przez nas raport, który zostanie zaprezentowany podczas konferencji stanowi pokłosie tychże badań.
Badaniem objęci zostali mieszkańcy, w tym również przedstawiciele samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych warmińsko-mazurskich miejscowości doświadczających wykluczenia komunikacyjnego.
Dzięki zamysłowi badawczemu udało się uzyskać interesujące dane i opracować wnioski oraz rekomendacje, którymi chcielibyśmy się podzielić z Państwem podczas konferencji. W nadziei, że wykorzystacie je Państwo poszukując konstruktywnych rozwiązań w Waszych środowiskach lokalnych.
Podsumowując, konferencja odbędzie się w dniu 19.09.2023 r. o godz. 10:00 w konwencji hybrydowej – on-line na platformie ZOOM oraz stacjonarnie w Górowie Iławeckim, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:
do dnia 15.09.2023 roku. W przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Magdaleną Chojnacką pod nr tel. 89 523 60 92 lub 503 466 700.  W dniu 18.09. br. prześlemy link do konferencji na platformie zoom.