Społecznicy Warmii i Mazur 2023

W dniach  19-20 września 2023 w Górowie Iławeckim odbyło się coroczne Spotkanie Pozarządowych Organizacji Socjalnych. Poznaliśmy również Społeczników Warmii i Mazur, laureatów konkursu organizowanych przez Federację FOSa

Tytuł Społecznika Warmii i Mazur 2023 otrzymały dwie osoby. A tym razem są to dwie nagrody Ex æquo. Społeczniczką Warmii i Mazur została Anna Lewikowska, animator kultury lokalnej oraz szkoleniowiec w Spółdzielni Socjalnej „Sposób na życie” w Waszulkach. Członek, wolontariusz i lider wielu socjalnych organizacji pozarządowych w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Społecznikiem Warmii i Mazur został Sebastian Radzimiński, 21 –letni społecznik z Ostródy. Od kilku lat jest wolontariuszem Stowarzyszenia Rzecz Jasna. Trudno zliczyć jego aktywności, wiadomo, że Sebastian nigdy nie wycofuje się z pomocy innym. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe.

– Tytuł Społecznika Warmii i Mazur pokazuje, że warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia – mówiła Anna Lewikowska, jedna z laureatek konkursu. – To także docenienie wielu lat moich działań, społecznych, wolontariackich. W takim momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że warto było wierzyć w ludzi.

Wyróżnienia Społecznika Warmii i Mazur trafiły do Beaty Jakubiak, sołtyski wsi Wójtowo, prezeska stowarzyszenia wsi Wójtowo, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wójtowianki. To osoba, która społecznictwo ma we krwi. Drugie wyróżnienie otrzymała Magdalena Dudzik, osoba, która swoją aktywnością mogłaby obdarować wiele osób. Wolontariusz w Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”, prowadzi m.in. warsztaty z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz różnego rodzaju akcje w szpitalu dziecięcym.

Listy gratulacyjne trafiły do Grażyny Stolarczyk, Urszuli Derlacz i Anny Sawickiej.
Grażyna Stolarczyk to wolontariuszka, która aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych, m.in. na rzecz szpitala dziecięcego w Olsztynie. Bierze udział w zbiórkach, które odbywają się na rzecz Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Jako wolontariuszka otrzymała m.in. statuetkę „Serce na dłoni” Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Jej misją jest uśmiech dziecka. Urszula Derlacz – angażuje się w działania społeczne na terenie gminy Dywity, jest m.in. inicjatorką powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Dywitach. Z kolei Anna Sawicka to emerytowana nauczycielka, członek Gminnej Rady Seniorów. Swoją aktywnością dowodzi, że wszystko jest możliwe w każdym wieku. W imieniu Anny Sawickiej list odebrała Halina Rusiecka, przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Srokowie.

W trakcie konferencji w Górowie Iławeckim t(także w wersji on-line) zaprezentowany został raport z badania „Społeczne aspekty wykluczenia komunikacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim”, który przedstawiła dr Katarzyna Białobrzeska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obraz wykluczenia komunikacyjnego to trudna sytuacja wyludniających się miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie zjawisko to pogłębia się. Kolejnym prelegentem konferencji był Jakub Wygnański z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z warszawy. W drugiej części spotkania w imieniu marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina głos zabrała Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Z kolei Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych podjął temat deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Drugiego dnia Spotkań Pozarządowych Organizacji Socjalnych odbyły się warsztaty, dot. m.in. finansowania projektów realizowanych przez trzeci sektor oraz wnioski płynące z pomysłów na deinstytucjonalizację. W trakcie wydarzenia, dzięki uprzejmości prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” – Piotra Baczewskiego, uczestnicy mogli też z bliska poznać pracę organizacji.