Społecznik Warmii i Mazur – nagroda Federacji FOSa.

Po raz kolejny Federacja FOSa chce nagrodzić aktywne osoby działające w obszarze pomocy społecznej i przyznać im tytuł Społecznika Warmii i Mazur. Chcemy propagować innowacyjne podejście oraz postawę pomocniczości, realizowane w oparciu o socjalne organizacje pozarządowe i skierowane do osób mających trudność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb egzystencjalnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. W tym roku szczególnie chcemy podkreślić i docenić działania pomocowe skierowane do uchodźców z Ukrainy.

Do 4 listopada 2022 roku czekamy na Państwa zgłoszenia. Można to zrobić osobiście lub poprzez organizacje czy instytucję, z którą Państwo współpracują. W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu.

Regulamin-konkursu-SpołecznikWiM-2022

formularz-konkursu-SpołecznikWiM-2022