Spotkanie strategiczne WRZOS

Federacja FOSa, reprezentowana przez prezesa Bartłomieja Głuszaka (wiceprezesa WRZOS) , uczestniczy w spotkaniu strategicznym Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych. WRZOS to wyjątkowa organizacja stowarzyszeń i innych osób prawnych w rozumieniu Prawa o stowarzyszeniach. Przy zachowaniu zasad tolerancji, równouprawnienia i otwartości WRZOS działa na rzecz profesjonalizacji działań pomocowych w Polsce. Obecnie WRZOS tworzy 9 Związków Regionalnych i 3 Organizacje Ogólnopolskie. W tym Federacja FOSa.

Spotkanie strategiczne odbywa się we Wrocławiu, w ramach projektu “SOS – Silne Organizacje Socjalne”.

(zdjęcie: WRZOS)