Spotkanie “Strażników pamięci”

U progu lata, 22 czerwca na Starym Mieście w Olsztynie odbyło się spotkanie “Strażników Pamięci”, uczestników realizowanego nieprzerwanie od 2014 przez federację FOSa projektu finansowanego przez niemiecką fundację EVZ “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” adresowanego do byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i ofiar wojny. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób, które jako dzieci doświadczyły koszmaru wojny oraz ich “przyjaźni sąsiedzi” wolontariusze FOSy, którzy sędziwym seniorom służą pomocą w załatwianiu codziennych spraw. W spotkaniu uczestniczyła m.in. dr Janina Luberda, przez wiele lat przewodnicząca olsztyńskiego oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Projektem EVZ oprócz uczestników z Olsztyna objęta jest także grupa byłych więźniów obozów koncentracyjnych z Iławy.