Startuje projekt: System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż””.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Podejmowane w projekcie działania obejmują szkoleniowe i doradcze wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych i starszych.

Rekrutacja będzie prowadzona wśród pacjentów Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i ich rodzin (25os.)

Celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności opiekunów nieformalnych w zakresie opieki nad starszą osobą niesamodzielną.

Co oferujemy?

– Szkoła dla opiekunów – każda rodzina objęta wsparciem będzie miała możliwość skorzystania ze szkoły dla opiekunów – dwa 2-godzinne cykle szkoleniowe. Pierwsze spotkanie z pielęgniarką na temat funkcjonowania osób starszych o obniżonej samodzielności – choroby otępienne, zapobieganie i leczenie odleżyn…,drugie spotkanie z fizjoterapeutką, która wskaże przykładowe ćwiczenia do wykonania w warunkach domowych poprawiające sprawność osoby starszej.

– doradca kluczowy, który będzie kontaktował się z rodzinami i udzielał wsparcia informacyjnego, przeprowadzi wywiad ustalając jakie są kluczowe problemy danej rodziny i dopasuje rozwiązanie do potrzeb,

– doradcy specjalistyczni, m.in. prawnik, psycholog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, do dyspozycji zarówno dla pacjenta szpitala jak i jego rodziny,

– Rzecznik Praw Osób Starszych, który w razie potrzeby będzie interweniował w wypadku łamania praw osób starszych,

Jesteś pacjentem Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie lub ktoś z Twojej rodziny przebywa na oddziale szpitala zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”

DOFINANSOWANIE

8 800,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

9 330,00 zł.