Stawiamy na Seniorów! – kolejna edycja. Zapraszamy!

Federacja FOSa od lat wspiera środowiska seniorskie poprzez różnorodnie działania, m.in. animacyjne, informacyjne, pomoc w funkcjonowaniu i tworzeniu Rad Seniorów czy budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych. Znaczącą rolę odgrywa także praca jaką na rzecz Seniorów wykonują Rzecznicy Praw Osób Starszych. Federacja FOSa prowadzi aktualnie kilka projektów,
w których zaangażowani się Rzecznicy. Jednym z takich projektów jest trwająca od czerwca 2023 do końca grudnia 2023 kolejna edycja „Stawiamy na Seniorów”.

W ramach realizacji projektu Rzecznik Praw Osób Starszych w Olsztynie (Stanisław Brzozowski) wraz z zastępcami w Elblągu (Urszula Wolna) i Orzyszu (Krzysztof Marusiński) prowadzą dyżury poradnicze, podejmują interwencje w momencie naruszenia praw Seniorów, a także wspierają inicjatywy na rzecz osób starszych.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu Seniorów potrzebujących wsparcia, w sytuacji w która osoba starsza stała się ofiarą przestępstwa lub przemocy (oszustwo, np. metodą na wnuczka, złe traktowanie w DPS, przemoc ekonomiczna w rodzinie itp.) czy też potrzebujących edukacji w zakresie bezpieczeństwa osób starszych.