Stawiamy na seniorów – projekt rzecznika praw osób starszych

Funkcja rzecznika osób starszych ustanowiona została w 2010 roku. Jest jednym punktów polityki senioralnej regionu Warmii i Mazur. Wsparciem dla działań rzecznika Stanisława Brzozowskiego (FOSa Olsztyn) i jego zastępcy na podregion ełcki, Krzysztofa Marusińskiego w Orzyszu jest odnawiany rokrocznie projekt „Stawiamy na seniorów” finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie.
Celem ruszającej właśnie kolejnej edycji projektu jest szeroko pojęta aktywizacja osób starszych, oraz rzecznictwo ich interesów wobec władz samorządowych i administracyjnych, jak rónież w mediach; przedstawianie pozytywnego wizerunku seniorów, inicjatyw środowiska, a także zwalczanie złych stereotypów dotyczących osób 60+.
W ramach projektu (i poza nim) rzecznicy odbywają spotkania na UTW, w klubach seniora i organizacjach skupiających osoby starsze. Interweniują gdy naruszane są prawa środowiska, a także w sprawach indywidualnych (prawnych, rodzinnych, administracyjnych, medycznych, handlowych).
Stanisław Brzozowski dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach 9-11 w biurze federacji FOSa przy ulicy Linki 3/4 w Olsztynie – tel. 601 558 143
W projekcie „Stawiamy na seniorów” realizowanym w 2020 roku przewidziane jest też wydanie kolejnej „Generacji”, magazynu środowisk osób starszych.