STREFA ORGANIZACJI

Dążymy to stworzenia wszechstronnej, profesjonalnej platformy pośrednictwa pracy wolontariackiej skupiającej wokół siebie liczne grono osób, które chcą poświęcić swój czas, energię i umiejętności na rzecz poprawy jakości życia społecznego.

Zapraszamy do współpracy organizacje, gdzie wolontariusze posiadający naszą rekomendację będą mogli się rozwijać i czuć się potrzebni za sprawą zaangażowania w ambitne zadania wspierające innych.

Chcesz zaangażować wolontariuszy w Swoje działania? – zapraszamy do kontaktu!

Pomożemy w organizacji wolontariatu od strony formalnej, zaproponujemy bezpłatne szkolenie dla koordynatora wolontariatu w Twojej organizacji, poszukamy odpowiednich kandydatów na wolontariuszy.

Zgłoś swoją ofertę pracy wolontariackiej!

Wypełnij Formularz oferty wolontariackiej