Święto Muzyki w Olsztynie

 

 

 

 

 

W dniu 21.06.22r. odbyło się w Olsztynie Święto Muzyki – Fête de la Musique Olsztyn 2022. Inicjatorem i koordynatorem wydarzenia była Federacja FOSa, która zaprosiła do współorganizacji tej społecznej imprezy szereg podmiotów z różnych środowisk Olsztyna. Na 12 scenach głównych i kilku mniejszych jednego dnia wystąpiło więcej niż dwustu artystów.
Fête de la Musique to cykliczna impreza odbywająca się na całym świecie 21 czerwca. Jest to jednocześnie pierwszy dzień lata, oraz czas przesilenia letniego (najkrótsza noc w roku).
Święto powstało w 1981r. we Francji, z inicjatywy Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia. Początkowo organizowane było tylko we Francji, szybko jednak rozlało się po innych państwach, stając się dziś znaczącym, europejskim wydarzeniem artystycznym, będąc obecnym w ponad 100 krajach i ponad 330 miastach, na 5 kontynentach. Każdego roku instytucje muzyczne – filharmonie, opery, teatry muzyczne, szkoły muzyczne, kluby, ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, puby, kawiarnie, jak również osoby prywatne, na całym świecie, organizują w czerwcu ogólnodostępne koncerty, lub działania muzyczne.

 

 

 

 

 

Święto Muzyki ma na celu promocję muzyki w bardzo szeroki sposób: • zgodnie ze swoim oryginalnym hasłem („Róbcie muzykę!”), zachęca ona muzyków do spontanicznego wyrażenia się na ulicach miast i w miejscach publicznych • dzięki organizowanym licznym darmowym koncertom i spontanicznym występom amatorów, jak i profesjonalistów, daje szerokiej publiczności dostęp do muzyki każdego rodzaju i stylu (muzyka poważna, jazz, rock, poezja śpiewana, chór, muzyka elektroniczna, etno itd.)

Skierowana jest zarówno do amatorów, jak i tych zajmujących się muzyką zawodowo. Nawołuje do spontanicznego stawienia się w przestrzeni publicznej danego miasta i wyrażenia się muzycznie poprzez darmowe i powszechnie dostępne wystąpienia. Publiczności daje natomiast okazję do nieodpłatnego i swobodnego obcowania z różnorodnymi stylami muzycznymi występującymi wśród danej społeczności. Siłą Święta Muzyki jest to, że nie ma ona jednego epicentrum, ale powstaje w wielu miejscach (tzw. punkty muzyczne) na zasadzie ruchu społecznego i współpracy obywateli (muzyków, publiczności i koordynatorów), z których każdy dokłada swoją „cegiełkę” powodując efekt synergii.
W tym roku Federacja FOSa, jako społeczna organizacja, zajmująca się w głównej mierze działaniami na rzecz niesienia pomocy mieszkańcom naszego województwa, postanowiła wykorzystać muzykę, jako jedno z narzędzi posiadające niezwykłą moc terapeutyczną, kojącą i niosącą pomoc o bardzo szerokim, uniwersalnym działaniu. Nawiązując do organizowanej przez nas we współpracy z Pałacem Młodzieży akcji Open Piano, podczas której stawiamy pianino na ulicach Olsztyna i zachęcamy przechodniów do grania, postanowiliśmy aby na fali niezwykle pozytywnego przyjęcia społecznego tego przedsięwzięcia pójść o krok dalej i podjąć próbę włączenia Olsztyna w międzynarodowe obchody Święta Muzyki – Fête de la Musique . W tym celu animatorzy Federacji FOSa wraz z uczestnikami naszych projektów postanowili zaprosić różne podmioty olsztyńskiego środowiska muzyczno-kulturalnego do współtworzenia obchodów tego Święta w naszym mieście. Ku naszej ogromnej uciesze zdecydowana większość osób, przedstawicieli w/w instytucji, organizacji, pubów, restauracji etc. odniosła się do pomysłu bardzo pozytywnie, angażując się w organizację tego przedsięwzięcia.

W wydarzenie zaangażowało się ponad 40 różnych podmiotów, od instytucji, poprzez szkoły, przedszkola, puby, restauracje, firmy, osoby prywatne i wiele innych, które pozytywnie odpowiedziały na naszą propozycję połączenia sił i stworzenia czegoś w rodzaju Wielkiej Koalicji Muzycznej, wokół tego radosnego przedsięwzięcia. Dzięki temu oddolnemu zrywowi społecznemu, w którym każdy z partnerów akcji dołożył do wydarzenia swoją “muzyczną cegiełkę”, mogliśmy się cieszyć bardzo obszernym, bo trzy stronicowym programem artystycznym, z ponad 70 występami muzycznymi, na 12 scenach głównych, kilku mniejszych, oraz wydarzeniami towarzyszącymi, poza nimi, w sumie ponad 200 muzyków. Mimo niesprzyjającej aury pogodowej w pierwszej połowie dnia, niemal wszystkie wydarzenia miały swoich odbiorców.

Inicjatywa była współfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja na lata 2021 -2023.