Szkoła dla opiekunów – spotkanie z fizjoterapeutką

Druga część Szkoły dla opiekunów zrealizowana w ramach projektu „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż” to spotkania z fizjoterapeutką. Podczas szkolenia opiekunowie osób starszych i niesamodzielnych zwiększyli wiedzę w zakresie ogólnych zasad dotyczących przemieszczania się osób o obniżonej sprawności i praktykowali przykładowe ćwiczenia wykonalne w warunkach domowych poprawiające sprawność osoby starszej.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”.