Szkoła dla opiekunów – „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż”

W ramach projektu „System wsparcia opiekunów nieformalnych w szpitalu – pilotaż” prowadzona jest Szkoła dla opiekunów. Każda rodzina objęta wsparciem ma możliwość skorzystania z takiej formy pomocy. Są to dwa 2 – godzinne spotkania. Pierwsze z pielęgniarką, drugie z fizjoterapeutką. Spotkania realizowane są w pokoju treningowym, który powstał w ramach Regionalnej Strefy Pomocy na potrzeby prowadzenia Szkoły dla opiekunów.

W ostatnim czasie w siedzibie Federacji FOSa odbyły się dwa spotkania z pielęgniarką. Opiekunowie osób starszych i niesamodzielnych zwiększyli wiedzę w zakresie funkcjonowania osób o obniżonej sprawności – choroby otępienne, zapobieganie i leczenie odleżyn, opieka i pielęgnacja po udarze. Dzięki wyposażeniu pokoju treningowego pielęgniarka miała możliwość poprowadzić również zajęcia praktyczne o tym jak wykorzystać dostępne przedmioty w celu opieki nad osobą leżącą.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami”.