SZKOŁA LIDERÓW ŚRODOWISK SENIORALNYCH

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór do Szkoły Liderów Środowisk Senioralnych. Szkoła to oferta dla osób 60+, zaangażowanych społecznie, działających aktywnie w Radach Seniorów, organizacjach społecznych, chcących rozwijać swoje kompetencje osobiste i liderskie, poszerzyć wiedzę z zakresu: zarządzania, pozyskiwania środków na działalność społeczną,  współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz samorządem.

Szkoła trwać będzie od października do grudnia bieżącego roku i składać się będzie z 5 bloków szkoleniowych. Udział w Szkole Liderów Środowisk Senioralnych jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie podczas zjazdów. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 12 osób.

Szczegółowych informacji o szkole udziela Pani Agnieszka Karczewska, pod adresem mailowym a.karczewska@federacjafosa.pl  oraz pod numerem telefonu 519337240. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.10.2023r. za pośrednictwem dołączonego formularza.

Plan szkoleń:

25-26.10.2023r., Olsztyn. Tematyka: Umiejętności interpersonalne. Spojrzenie na siebie w kontekście relacji grupowych. Komunikacja interpersonalna. Jak budować osobistą skuteczność lidera? Konflikty – jak umiejętnie je rozwiązać?

Osoba prowadząca: Aneta Fabisiak-Hill

6.11.2023r. (online), Tematyka: współpraca z samorządem lokalnym i instytucjami publicznymi, narzędzia wpływania na decyzje władz publicznych w zakresie polityki senioralnej, współpraca z radnymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

13.11.2023r. (online), Tematyka: źródła pozyskiwania środków na działania społeczne.

22-23.11.2023r., Olsztyn. Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. Tematyka warsztatów: ABC pisania projektów (diagnoza potrzeb i problemów, określanie celów, opisywanie działań i rezultatów, wstępna kalkulacja kosztów, monitoring i ewaluacja, sprawozdawczość), Model Rady Seniorów – merytoryczne, organizacyjne i praktyczne schematy działania rad seniorów.

13-14.12.2023r., Górowo Iławeckie. Tematyka: Wystąpienia publiczne – szkolenia i praktyczne warsztaty medialne.

Sylwetki trenerek i trenerów:

Aneta Fabisiak-Hill – animatorka, pedagożka, absolwentka Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego; specjalistka w dziedzinie tworzenia i produkcji kampanii społecznych, fundraisingu, budowania strategii rozwoju (specjalizacja: instytucje kultury, ngo), tworzenia i finansowania projektów społeczno-kulturalnych. Na co dzień związana zawodowo z Federacją FOSa.

Monika Michniewicz – pedagożka, menedżerka, trenerka Modelu Współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi, autorka i koordynatorka projektów. Ekspert oceny wniosków w krajowych programach ze środków publicznych i funduszy norweskich. Przez prawie 20 lat samorządowiec. W latach 2007-2019 pełnomocniczka Prezydenta Olsztyna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dyrektorka wydziału zdrowia i polityki społecznej. Obecnie menadżerka ds rozwoju usług społecznych w Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Ekspertka budowania i rozwoju usług społecznych.

Bartłomiej Głuszak – polityk społeczny, ekspert w zakresie polityk i inicjatyw społecznych. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie rozwoju organizacji, rozwoju usług społecznych, budowania partnerstwa i innowacji społecznych. Członek KM FEWIM, FERS i FENG.

POBIERZ FORMULARZ

formularz zgłoszeniowy Aktywne Rady Środowisk Seniorskichok