Szkoła Wymiany Wiedzy i Doświadczeń

Olsztyn, 11 sierpnia 2020 r.

SZKOŁA WYMIANY WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

Szanowni Państwo,
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa od wielu lat realizuje systemowe działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszego województwa,
w tym również osób zamieszkujących tereny wiejskie. Jednym z naszych kluczowych założeń jest edukacja osób pracujących z równymi grupami odbiorców: osobami dorosłymi i starszymi, dziećmi
i młodzieżą, osobami z niepełnosprawnością.
Aktualnie uruchamiamy nabór do Szkoły Wymiany Wiedzy i Doświadczeń, której zakładanymi odbiorcami są osoby pracujące/zaangażowane w funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz animatorzy pracujący z mieszkańcami obszarów wiejskich. Dzięki udziałowi w niej zostaniecie Państwo wyposażeni w umiejętności edukacyjne i animacyjne, dowiecie się jak pracować
ze społecznością lokalną w wymiarze integracyjnym i międzypokoleniowym, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców działań prowadzonych w świetlicach. Szkoła obejmuje cykl czterech dwudniowych szkoleń oraz dwudniową wizytę studyjną. Nauka w Szkole ma wymiar praktyczny. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy. Szkolenia odbywać się będą w okresie od sierpnia do października 2020 r.
Uczestnikami Szkoły mogą być przedstawiciele (pracownicy, wolontariusze) organizacji
i instytucji prowadzących bądź planujących prowadzenie świetlic wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach operacji pn. Dobre miejsca. Wymiana wiedzy
w tematyce rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy podmiotami prowadzącymi świetlice wiejskie
i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Siec Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Osoby/organizacje/instytucje zainteresowane udziałem w Szkole zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych (formularz stanowi załącznik do zaproszenia).
Do udziału w Szkole zakwalifikujemy grupę 12 osób. Z uczestnikami i zgłaszającymi je podmiotami podpisane zostaną kontrakty określające zasady udziału w Szkole. Najważniejszą z nich jest obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach. Koszt uczestnictwa, zakwaterowania
i wyżywienia uczestników pokrywa Federacja FOSa, koszty dojazdu na zajęcia pokrywają osoby uczestniczące w Szkole bądź zgłaszające je instytucje/organizacje.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: biuro@federacjafosa.pl, w tytule wiadomości wpisując „Szkołą Wymiany Wiedzy i Doświadczeń” do 18 sierpnia 2020 roku. Szczegółowych informacji udziela Anna Książak-Gregorczyk pod nr tel. 501 747 934

Z poważaniem
Bartłomiej Głuszak
Prezes Federacji FOSa

formularz zgłoszeniowy logo c-b