Szkolenie “Tworzenie projektów”

Zapraszamy serdecznie na szkolenie dedykowane organizacjom pozarządowym z woj. warmińsko – mazurskiego na szkolenie z tworzenia projektów.

Termin: 6-7.12.2021 r.  godz. 16:00-19:00

Miejsce: on-line zoom

Trener: Piotr Pniewski – animator, trener, absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, absolwent Szkoły Trenerów Modelu Współpracy, twórca ok. 400 wdrażanych projektów, koordynator projektów z 15 letnim doświadczeniem, w tym współfinansowanych ze środków UE, doradca w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ekspert z zakresu polityki społecznej.

Zgłoszenia:  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do dnia 2.12.2021 r.

3.12.21 r. dla osób, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu przesłany zostanie link do wydarzenia na zoom.

Ze względu na limit miejsc do udziału w szkoleniu pierwszeństwo mają przedstawiciele organizacji członkowskich Federacji FOSa. Dodatkowo, w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji.