Ukwiecone Łęguty

W ramach warsztatów szytych na miarę “Wpływ roślin na nasze samopoczucie ” grupa aktywnych mieszkańców sadziła krzewy i kwiaty przy świetlicy  w Łęgutach. Agnieszka Dobosz Szmigiel z FOSy opowiedziała nam i pokazała jakimi roślinami powinniśmy się otaczać. Wpływ roślin na nasze samopoczucie. Postaraliśmy się więc i piękną, wieloletnią rabatę przed i za wiejską świetlicą.

Liczymy, że mieszkańcy będą o nią dbać, a posadzone wspólnym wysiłkiem rośliny będą rosły na pociechę wiele lat.

Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu “Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd”, którego Liderem jest Federacja FOSa. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Animatorka
Beata Jakubiak