Unikalna szkoła dla opiekunów osób zależnych

Dzięki realizacji „Szkoły dla opiekunów”, podczas trzech spotkań, opiekunowie osób starszych i  niesamodzielnych zwiększają umiejętności w zakresie pielęgnacji, opieki i aktywności ruchowej. Pod okiem pielęgniarki zdobywają wiedzę z zasad przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych oraz uczą się jak prawidłowo opiekować się osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Trzecie spotkanie prowadzone jest przez fizjoterapeutkę, która omawia z uczestnikami m.in. ogólne zasady dotyczące dbania o zdrowy kręgosłup opiekuna, zasady przemieszczania się osób o obniżonej sprawności, jak również pokazuje przykładowe ćwiczenia do wykonywania w warunkach domowych poprawiające sprawność seniora/seniorki.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.