V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów przeciw przemocy

27 października w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej odbyły się V Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów.

Hasłem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.

Federacja FOSa koncentruje się na działaniach, których celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów. Działania te realizujemy obecnie w ramach Projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób starszych” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Opracowana wraz z gronem ekspertów z różnych dziedzin ścieżka posłuży wzmocnieniu wiedzy i umiejętności osób i instytucji w reagowaniu na przejawy przemocy.

Wśród prelegentów konferencji byli eksperci z wielu dziedzin. Prof. Dr hab. Małgorzata Halicka z Uniwersytetu w Białymstoku mówiła o przemocy wobec osób starszych – w kontekście wyników krajowego badania POLSenior 2. O prawach seniora-pacjenta opowiedziały przedstawicielki Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie. O polityce senioralnej mówiła m.in. Monika Kowalska-Kastrau, pełnomocniczka burmistrza Iławy ds. osób starszych i niepełnosprawnych. W panelu  na temat przeciwdziałaniu przemocy uczestniczyli m.in. Stanisław Brzozowski, rzecznik praw osób starszych i Zenona Ćwiklińska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Olsztynie.

Link do transmisji panelu: https://www.facebook.com/federacjafosaolsztyn/videos/439142411697728

W konferencji wzięli udział przedstawiciele rad seniorów i środowisk seniorskich z województwa warmińsko-mazurskiego: z Braniewa, Fromborka, Pasłęka, Olsztyna i Elbląga, a także Nowego Miasta Lubawskiego, Górowa Iławeckiego, Piecek, Lidzbarka Warmińskiego i Bisztynka.