W drodze do aktywności 2 – nowa rekrutacja

Do końca października 2021 przedłużona została rekrutacja kolejnej edycji projektu „W drodze do aktywności 2”

Celem projektu jest podniesienie stopnia aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i osób zamieszkujących na terenie MOF Olsztyn (wszystkie gminy). Podjęte zostaną działania zmierzające do aktywizacji społecznej i zdrowotnej (warsztaty kompetencji społecznych i życiowych, wsparcie psychologów, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, animacja lokalna) oraz edukacyjnej i zawodowej (doradztwo zawodowe, kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże, pośrednictwo pracy). Innowacją w projekcie będzie zastosowanie modelu JOBfirma, symulacyjnego przedsiębiorstwa wykształcającego samodzielność i nawyki niezbędne w podjęciu zatrudnienia oraz Centrum wsparcia – trening wykształcania kultury osobistej.

Szczegóły/załączniki w zakładce -Projekty