„W każdym ciele młody duch” – młodzi dla seniorów

W listopadzie br. w ramach minigrantu otrzymanego przez naszych młodych wolontariuszy w konkursie Korpusu Solidarności w ramach inicjatywy „W każdym ciele młody duch”  odbyły się trzy spotkania młodzieży z seniorami w Środowiskowy Dom Samopomocy „POMOST” w Olsztynie.

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 listopada. Było to spotkanie zapoznawcze uczestników: młodzieży i seniorów. Odbyły się zapoznawcze zabawy z użyciem kart, gier animacyjnych, opowieści z metaforami, itp. Dzięki temu uczestnicy z różnych generacji mieli okazję lepiej poznać siebie nawzajem i swoje pokolenia – zabawy nakierowały ich na wartości ważne dla młodych ludzi i dla seniorów. Okazało się, że zarówno dla seniorów jak i młodzieży kluczowymi wartościami są rodzina i wolność.

Kolejne spotkanie dotyczyło aktywności społecznej dwóch pokoleń. Dyskusja o młodości seniorów bardzo inspirowała młodych ludzi. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami podczas etiud animacyjnych i pogadanek, które często odnosiły się do zdefiniowanych na poprzednim spotkaniu wartości, jakie łączą wszystkich bez względu na wiek.

Ostatnie spotkanie ze względu na okazję andrzejkową odbyło się w atmosferze wspólnych tańców i śpiewów oraz przebieranek i wróżb. Młodzież z materiałów biurowo-plastycznych stworzyła kartki okazjonalne (gdyż podczas spotkań miały miejsce urodziny i imieniny kilku uczestników), maski na spotkanie andrzejkowe, papier, ozdoby do prac andrzejkowych.

Krótka debata przeprowadzona na zakończenie spotkania pokazała co dwa pokolenia mogą zrobić razem w przyszłości. Podczas podsumowania nie obyło się bez prezentów, podziękowań i wdzięczności. Młodzież i seniorzy umówili się na współpracę w 2023 roku w ramach okazjonalnych akcji.

Inicjatywa przyczyniła się do integracji różnych grup wiekowych: młodzieży, pracowników Stowarzyszenia Dom Samopomocy „POMOST” i seniorów podopiecznych Stowarzyszenia. Podczas animacji nastąpiła zamierzona wymiana doświadczeń uczestników. Grupa umówiła się na następne spotkania w duchu międzypokoleniowym.

Inicjatywa była współfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030” Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja na lata 2021 -2023.