Warsztat edukacyjny dla Rad Seniorów

Federacja FOSa rozpoczęła cykl szkoleń dla Rad Seniorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego  w ramach projektu „Senior Worths: Godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!”. Pierwsze warsztaty edukacyjne z Karty Praw Podstawowych UE w kontekście praw seniorów/seniorek odbyły się 22 marca w Giżycku. Rzecznik Praw Osób Starszych, Stanisław Brzozowski – z udziałem władz miasta – wraz z Giżycką Radą Seniorów poruszyli problemy z jakimi najczęściej spotykają się osoby starsze, samotne i przeprowadzili wiele dyskusji jak im zaradzić z zachowaniem godności i sprawiedliwości.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027.