Ważna rola mediów obywatelskich

Zagrożenia i wyzwania mediów obywatelskich, perspektywy rozwoju oraz ich przyszłość. To było tematem konferencji „Media obywatelskie. Realia. Przyszłość. Wyzwania”, która odbyła się 15 listopada w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Wzięły w niej udział również przedstawicielki „Generacji” Federacji FOSa.
Media obywatelskie pełnią dziś ważną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, nagłaśniania ważnych społecznie tematów oraz rzecznictwa interesów grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizowaniem ich problemów. O ważnej roli tych mediów rozmawiały osoby, które na co dzień tworzą lokalne redakcje. Organizatorem konferencji było Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu, które jest również wydawcą „Pozarządowca. Pisma Społeczników Warmii i Mazur”. O historii i tematach poruszanych w piśmie społeczników oraz o misji „Pozarządowca” mówił na wstępie wydarzenia Arkadiusz Jachimowicz, redaktor naczelny pisma „Pozarządowiec”, prezes Stowarzyszenia ESWIP.
Po oficjalnej inauguracji interesującą prezentację dotyczącą chatbotów przedstawił Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl. Wskazywał na zagrożenia płynące ze stosowania m.in. chat GPT w mediach oraz o przyszłości mediów, w której treści tworzone przez sztuczną inteligencję przewiduje wielu twórców mediów.
Ważnym punktem konferencji była debata redaktorów naczelnych mediów obywatelskich z Warmii i Mazur. Dyskusję poprowadził Rafał Gruchalski, a wzięli w niej udział Rafał Sułek z „Razem z Tobą” – miesięcznika osób niepełnosprawnych, Marek Jarmołowicz Telewizji Kopernik, Aneta Fabisiak-Hill i Katarzyna Janków-Mazurkiewicz z „Generacji. Magazynu Środowisk Osób Starszych”, Kinga Wiśniewska z Magazynu „Rzecz Jasna”, Piotr Baczewski z TV Górowo Iławeckie. Ekspertką panelu była również dr hab. Urszula Doliwa – kierownik katedry dziennikarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Debatowano o wyzwaniach w prowadzeniu mediów obywatelskich, ciągłej niepewności mediów trzeciego sektora w obliczu niestabilnej sytuacji ekonomicznej i stałym poszukiwaniu źródeł finansowania. Uczestnicy konferencji mogli też zobaczyć prezentacje wybranych mediów obywatelskich z Warmii i Mazur. Po tej części odbyła się część warsztatowa. „Filmowym okiem” poprowadzili Kuba Strumiński i Rafał Narnicki ze Stowarzyszenia ESWiP. Warsztaty pt. „Dziennikarstwo obywatelskie. Hejt a krytyka, gdzie jest granica?” poprowadziły Sylwia Warzechowska ze Stowarzyszenia ESWIP razem ze studentami Akademii Nauk Stosowanych I roku filologii polskiej o specjalności „dziennikarstwo i nowe media”.