Wesprzyj Akcję FOSa Dzieciom i Seniorom!

W tym roku, już po raz siedemnasty, Federacja Organizacji Socjalnych FOSa organizuje akcję świąteczną pn. „FOSa dzieciom i seniorom”. Celem akcji jest zorganizowanie prezentów gwiazdkowych dla najbardziej potrzebujących pomocy dzieci i seniorów, zwłaszcza dla tych mieszkających na terenach wiejskich.

Zapraszamy organizacje członkowskie i partnerskie oraz wszystkich zainteresowanych współpracą do włączenia się realizację tej inicjatywy przez promocję naszej zbiórki i ewentualną pomoc w przygotowaniu paczek dla potrzebujących osób.

Jeśli wśród Państwa podopiecznych są osoby potrzebujące szczególnego wsparcia i pomocy, zgłoście je do akcji.

Zgłoszenia – na załączonym formularzu, zawierające: uzasadnienie potrzeby wsparcia (w tym sytuacja osoby/rodziny ) oraz opis zaangażowania się organizacji/grupy zgłaszającej w promocję zbiórki i w samą zbiórkę zarejestrowaną na portalu ZRZUTKA.PL pod nazwą „FOSa dzieciom i seniorom”, prosimy przesyłać na adres m.chojnacka@federacjafosa.pl do 6 grudnia 2023 roku.

Na stronie internetowej Federacji FOSa i w materiałach prasowych będziemy wyróżniać instytucje szczególnie zaangażowane w naszą akcję. Będą one mogły także liczyć na wsparcie naszych wolontariuszy w swojej działalności, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zespół Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa, e-mail: m.chojnacka@federacjafosa.pl, tel. 887 187 009.

Za zebrane w ten sposób środki zakupimy produkty na paczki i przekażemy najbardziej potrzebującym.

POBIERZ FORMULARZ!